ชื่อหน่วยงาน ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา

ที่อยู่หน่วยงาน เลขที่ 59 หมู่ที่ 16 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4432-8628