เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ทำการกักม้านำเข้าจากประเทศเยอรมัน จำนวน 2 ตัว

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายสารวัตรฯ