กิจกรรมปฏิบัติงานที่จุดตรวจสัตว์ เก็บปัสสาวะโคขุนเคลื่อนย้าย โดยใช้ชุดตรวจสารฯstrip test ตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง 2 ตัว ( แรคโตฟามีน & ซาบูทามอล ) 

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายสารวัตรฯ ด่านฯนม.