กิจกรรมปฏิบัติงานที่จุดตรวจสัตว์ เก็บปัสสาวะโคขุนเคลื่อนย้าย โดยใช้ชุดตรวจสารฯstrip test ตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง 2 ตัว ( แรคโตฟามีน & ซาบูทามอล ) 

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายสารวัตรฯ ด่านฯนม.

popeng2

                      เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 จนท.สัตวแพทย์ ด่านฯนม.ปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจสอบสวนโรคF ในฟาร์มโคนม หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีเหลอ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีโคนมป่วยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 1 ฟาร์ม เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำให้จัดการฟาร์มระบบปิด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกบริเวณฟาร์ม ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อพ่นปากทางเข้า-ออกฟาร์ม ฯลฯ

popeng2

                             เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ชุดเฉพาะกิจด่านฯนม.ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจควบคุมโรคF บนเส้นทางก่อนถึงฟาร์มโคนมป่วย จำนวน 1 ราย ม.7 บ.หนองอีเหลอ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯกับยานพาหนะผ่าน เข้า-ออก ฟาร์ม โดยเข้มงวดห้ามยานพาหนะ และบุคคลภายนอกที่ไม่มีความจำเป็นเข้าฟาร์มโคนมป่วย